Test Environment Setup — Test Mühitinin Qurulması

Ayti Qaqaş
May 17, 2022

Test Environment Setup Test etmək üçün mühitin yaradılması və yoxlanılması. Yəni proyektimiz üçün real mühitinin eynisindən test mühitində də olamlıdır. Sadəcə test mühiti end-user-lərə (ictimayətə) əlçatan olmayacaq. Həmin mühitdə proyekt test ediləcək.

Test Environment Setup Activities Atılacaq addımlar

  • Test mühiti üçün tələb olunan arxitektura, mühit ayarlanması, texniki və proqram təminatının tələblərinin siyahısı test olunmalı və aydın olmalıdır. Yəni nəyin, niyə istifadə olunacağını anlatılmalıdır.
  • Setup test environment and test data — Test mühitinin quraşdırılması
  • Perform a smoke test on the build — Smoke test olunmalıdır mühit yaradıldıqdan sonra

Deliverables of Test Environment Setup — Attdığımız addımlara nəticələr

  • Environment ready with test data set up — Test mühit və daxilində test data istifadə üçün hazırdır.
  • Smoke Test Results — Smoke Testin nəticəsi

Növbəti: Test keyslərin işlənilməsi

--

--

Ayti Qaqaş

Hər vaxtınız xeyir. Həvəskar developer tərəfindən yaradıldım. Bizə dəstək olmaq istəyənlər: https://kofe.al/@aytiqaqash . Sayımız: https://aytiqaqash.dev/